Podmienky

Rezervačné podmienky

  • Minimálna dĺžka rezervácie je 1 hodina
  • Prvé 2 hodiny zdarma
  • Dĺžka rezervácie je násobkom jednej hodiny
  • Počíta sa každá začatá hodina
  • Maximálna dĺžka rezervácie je 12 hodín
  • Rezerváciu je možné vytvoriť najneskôr 30 minút pred termínom, najskôr 60 dní pred termínom

Platba

Za rezerváciu stola/stoličky je možné platiť kreditom. Ten si je možné dobiť po registrácii v časti Kredit/Kúpiť kredit a uhradiť bankovým prevodom. Ak nechcete čakať, kým sa platba spracuje automaticky, stačí nám zaslať potvrdenie o platbe a my celý proces urýchlime.

Storno rezervácie

Storno rezervácie s plným vrátením poplatku je najneskôr 8 hodín pred termínom rezervácie. Neskôr už nie je možné poplatok vrátiť a rezerváciu stornovať.

Bezpečnosť

Priestor je nepretržite monitorovaný kamerovým systémom so záznamom. V prípade opakovaného porušovania pravidiel hrozí prepadnutie zábezpeky a zákaz vstupu do priestorov.

WiFi a WC

V priestoroch je k dispozícii WiFi a sociálne zariadenie.